Installasjon av varme radiatorer: normer og regler for

Installere en radiator er en avgjørende oppgave, kvaliteten på implementeringen av disse bestemmer driften av hele systemet. For å unngå oversvømmelse i leiligheten og lekkasjer, bør du vite prosedyren og regler for installasjon av varmeapparater. Vi forteller deg hvordan du installerer en radiator.

For å forstå hvordan man installerer radiatorer, må du vite prinsippene for dette arbeidet.

Installasjon av radiatorer

Rørleggingsoppsett

Før du installerer radiatorer riktig, må du bestemme hvilken type ledninger.

Reglene for installasjon av radiatorer kan variere avhengig av type varmesystem og metode for tilkobling av enheter.

Typen av system kan være:

 1. Enkeltrør. Her kobles produktene i serie til ett rør, som utfører både tilførsel og retur av kjølevæsken. I dette tilfellet er returstrømmen fra den forrige konvektor strømmen av den neste, og hver neste knutepunkt mottar et litt avkjølt kjølemiddel;
 2. Twin tube. I denne ordningen er produkter koblet parallelt mellom to rør: forsyning og retur. I dette tilfellet leveres kjølevæsken til omtrent samme temperatur til alle knuterne;
 3. kollektor. Her er det en kombinasjon av de to tidligere metodene: mellom to rørledninger, tilførsel og retur, er en rørledning med en konvektor koblet parallelt. Siden det vanligvis er mange slike kretser, er de forbundet gjennom samlere, som var årsaken til navnet på ledningstypen.
Ett rør og to rørledningssystemer.

Vær oppmerksom på! Det er enkelt å skille et system fra et annet: i ett rørsystem passer bare ett rør inn i hver varmeveksler. I et to-rør er det to rør i et kollektorsystem, to rør fra hver enhet går til en samlerknute.

Installasjonsordningen for radiatorer har de viktigste forskjellene i implementeringen av et to- eller ett-rørsystem. Faktum er at installasjon av radiatorer i et ettrørsystem i henhold til SNiP krever en bypass, som forhindrer kretsen i å brytes dersom en av konvektorene bryter.

Samler ledningsdiagram.

Når det gjelder kollektor- og to-rørkretser, kobles batteriene parallelt, og kretsen bryter ikke. Fjerning og installasjon av radiatorens radiator er mulig uten å slå av systemet. For å gjøre dette, må du bare kople av kranene som er montert på tilførsels- og utladningsforbindelsene til kjølevæsken.

Vær oppmerksom på! To-rør- og kollektorkoblingssystemer betraktes som mer effektive og progressive, men prisen er høyere på grunn av det større antallet rør av varmesystemet og ventiler.

Batteriforbindelsesmetoder

Bildet viser et eksempel på en diagonal tilkobling av konvektoren.

I tillegg til ledninger påvirkes hvordan man installerer en radiator, slik den er koblet til rørledningen.

Det er tre slike metoder:

 1. Sideforbindelse. I Sovjets hus er konstruksjon mest vanlig, spesielt med vertikale ledninger, når en eller to stigerør kommer inn i rommet, to grenrør, til hvilken den ene siden av batteriet er tilkoblet, kom inn fra rommet;
 2. Bunnforbindelse. Denne metoden er mer typisk for horisontale ledninger, når linjen går langs gulvet eller under den, og enheten er koblet til den nedre samleraksen til dysene;
 3. Diagonal tilkobling. Kan brukes i begge versjoner av oppsettet. Her kommer leveringsdysen inn i den øvre åpningen på den ene siden av produktet, og returet kommer ut av den nedre åpningen på motsatt side.
Oppvarming av radiatorer med installasjon på forskjellige måter.

Vær oppmerksom på! Det er fortsatt debatter om hvilket ledningsdiagram som er riktig. Det kan sies at bunnforbindelsen er minst effektiv, mens diagonalmetoden varmer varmekjøleren mest jevnt.

Installasjonsregler

Det er viktig å overholde installasjonsstandarder for radiatorer.

Før du installerer radiatorer, bør du lære de grunnleggende reglene og forskriftene for installasjonen.

Det er regler som er ganske anbefalende i naturen:

 • Batteriet er installert under vinduet. Sentralaksen til vindusåpningen må falle sammen med produktets sentrale akse. Dette unngår utkast og kondens på glasset;
 • Det er ønskelig å arrangere innløpene med en liten forspenning mot vannbevegelsen. Dette forhindrer oppføring og akkumulering av luft i varmeenheten og tilhørende tap av varmeoverføring.
Enheter bør fortrinnsvis være plassert under vinduene.

Det er også strengere regler:

 • Vindukslet skal ikke helt dekke batteriet, ellers vil konveksjonsstrømmer ikke varme opp vindusglasset, noe som kan forårsake vindusfjerning og kondensering på vinduskarmen.
 • Avstanden fra konvektorens topp til vinduskarmen skal være minst 5 cm;
 • Avstanden fra bunnen av produktet til gulvet skal ikke være mindre enn 5 - 10 cm;
 • Det må være et mellomrom på minst 4 cm mellom bakveggen på enheten og veggen.
 • Vinduket kan ikke dekke enheten mer enn halvparten.
Installasjonsregler

Vær oppmerksom på! Overholdelse av disse avstander vil tillate normal konveksjon og sirkulasjon av luftstrømmen, noe som er en forutsetning for god varmeoverføring.

Batteri installasjonsprosedyre

Vurder arbeidsordren.

Hvis du vil installere en varmekonvektor selv, bør du vite arbeidsordren:

 1. Slå av forsyningsvannene, og demonter deretter den gamle enheten;
Slå av kranene og demonter det gamle batteriet.
 1. Merk opp monteringspunktene på brakettene for det nye produktet;
Gjør markeringen.
 1. Fest brakettene til veggen med henger eller ankerbolter;
I følge oppslaget monterer vi beslagene.
 1. Vi henger produktet på beslagene, kontroller geometrien ved hjelp av nivået: det skal stå strengt horisontalt uten forvrengninger;
Utslipp horisontalt etter nivå.
 1. Vi monterer et armatursett: Monter ventilen og ventilen under termisk hode, samt Mayevsky ventilen for luftsuging;
Installer ventiler og ventiler.
 1. Koble rørene fra hovedrøret til varmeveksleren.
Koble oppvarmingsrøret til varmeveksleren.

Vær oppmerksom på! Installasjonen av støpejerns radiatorer krever mer seriøse forberedelser og valg av monteringsbeslag, siden deres vekt mange ganger overskrider moderne aluminium eller bimetalliske analoger.

konklusjon

Bytting og installasjon av varmeinnretninger bør tas alvorlig, da kvaliteten på dette arbeidet vil avgjøre komforten i huset. For å installere riktig må du følge installasjonsinstruksjonene og godkjente standarder. Videoen på slutten av artikkelen vil hjelpe deg med å unngå feil i arbeidet ditt.

Add a comment