Oppvarming av en boligbygging på eksempel på et sentralisert

Mye av bolig- og vaskeromene er oppvarmet sentralt, til tross for en rekke andre alternativer. For det første er oppvarmingssystemene i flerfasedes bygninger relevante for bygging av hele nabolag og små bosetninger. En kjele er i stand til å gi varme til et stort antall gjenstander.

Bildet viser en leilighet med sentral oppvarming.

Fordeler med sentraliserte nettverk

Et karakteristisk trekk ved slike systemer er tilstedeværelsen av kjeleutstyr i en separat struktur. Levering av kjølevæsken utføres via rørledninger, som ligger direkte langs gaten til hver gjenstand.

Slike nettverk ordner ikke sine egne hender, siden volumet av arbeid som utføres er svært stort.

 • Enhver oppvarming av en fleretasjes bygning er godt gjennomtenkt av eksperter, så alvorlige feil oppstår sjelden.
 • Operasjonen av slike systemer utføres vanligvis på drivstoff, hvis pris er lav.
 • Et sentralisert oppvarmingsnett, som regel, serveres av spesielle tjenester, noe som betyr at det ikke er behov for ytelsesovervåking.
 • Med dette alternativet er det ikke nødvendig å plassere kjelen i boligen, og dermed spare plass.
Et eksempel på plasseringen av hovedelementene.

MERK! Når det gjelder minusene, kan de tilskrives systemets funksjon i henhold til en bestemt tidsplan og manglende evne til å tilpasse temperaturforholdene.

Omtrentlig systemstruktur

Sentralisert oppvarming i forhold til enheten er praktisk talt ikke forskjellig fra autonome systemer. Imidlertid er tverrsnittet av rørledninger i dette tilfellet mye større, og utstyret installert i kjeleområdet er mye mer komplisert.

Følgende er hovedelementene.

Demonstrert utstyr i kjele rommet.
 • Kilden til oppvarming er de store og små kjeler, samt spesielle CHP.. I det første tilfellet kjøler kjølevæsken innstilt temperatur direkte under forbrenningen av drivstoffet. I en annen utførelsesform opptrer varmen av varme på bekostning av damp. I tillegg er termiske kraftverk i stand til å generere elektrisitet.
 • Ved hjelp av et nettverk av rørledninger som transporterer kjølevæske til gjenstander. Diameteren til inngangs- og utgangselementene når vanligvis 1000 mm. Når det gjelder pakningen, kan den produseres både etter land og undergrunnsmetode.
 • Oppvarming utstyr gir muligheten til å overføre varme til lokalene.. Hovedinnretningene er radiatorer og varmekonvektorer. De er installert i oppvarmede rom.
Termisk krets er over bakken.

Hjelp! En termisk kraftverk (CHP) tillater erstatning av flere små kjelehus, noe som reduserer byggekostnadene. I tillegg er et stort område utgitt.

Grunnleggende klassifiseringsmetoder

Ethvert system for oppvarming av en fleretasjes bygning kan falle i en kategori eller en annen. Klassifisering av sentraliserte systemer kan utføres på flere grunner. Les mer om dem ved å lese informasjonen nedenfor.

Avhengig av typen kjølevæske

 • Flytende nettverk er de vanligste når man oppvarmer høyhus. De gir deg mulighet til å levere kjølevæske over lange avstander uten en kraftig forringelse i kvalitetskarakteristikker.
 • Dampsystemer brukes mye sjeldnere, men fremdeles oppstår. De tillater legging av varmeledninger med mindre diameter. Dette alternativet brukes hovedsakelig der vanndamp er nødvendig.
Et eksempel på en dampkoker for oppvarming av boliger.

Basert på tilkoblingsmetoden

 • Uavhengige nettverk foreslår oppvarming av kjølevæsken i en spesiell varmeveksler.
 • Avhengige systemer involverer varmeforsyning direkte gjennom grenene av rørledninger.

Mer om enheten

For å varme en leilighetsbygning sentralt, må den kobles til varmeledningen som går fra kraftvarmeventilen eller kjelehuset. Til dette formål er innløpsrørledninger for termiske enheter laget i hovedrørledningen.

Enkelt ordningen heis punkt.

Umiddelbart etter låseelementene, er det installert mudderflater som er nødvendige for utfelling av salter og metalloksyder. Takket være disse enhetene er det mulig å forlenge driftsperioden.

Direkte i huset er konturen laget for varmt vann. Etter at de burde være plassert hovedknuten - oppvarming heisen.

Systemoppsett

Vanligvis krever varmesystemet i en boligbygg et enkelt forsyningsrør med en nedre eller øvre fylling. Det kan avvike på et bestemt antall grener, som sendes til bygningen fra kjelleren eller loftet.

I den nedre rutingen kombineres paret av stigerør med spesielle hoppere plassert på loftet eller på toppetasjen. På toppunktet er det alltid installert et luftventil.

Et enkeltrørsoppsett vises.

Et varmesystem med toppfylling innebærer en installasjon på teknisk gulv i en ekspansjonstank med et luftuttak. Ventiler brukes til å kutte av hver stigerør fra det felles nettverket.

Korrekt forspenning ved installering av rørledninger gjør det mulig å sikre at kjølevæsken dreneres når luftåpninger åpnes.

Grenen med toppfyllingen har noen særegenheter.

 • Temperaturen på varmeinnretningene avtar når kjølevæsken beveger seg nedover, så det vil være lavere på de nederste etasjene. For å kompensere for varmetap ved å installere ytterligere seksjoner av radiatorer.
 • Det er ganske enkelt å starte systemet, for det er bare nødvendig å åpne spesielle ventiler, så vel som lufttankere for en viss tid for normal drift.
 • Drenering av kjølevæsken fra stigerørene er noe komplisert, siden det først er nødvendig å utføre overlappingen på det tekniske gulvet. Først da åpnes tilbakestillingen.

Vær oppmerksom på! Oppvarmingssystemet i flere etasjes bygninger er satt opp ved å endre diameteren til heisdysen. Det vil si når dimensjonene endres, øker eller senker oppvarmingsnivået.

Optimaliseringsprosess

Når kjølevæsken leveres fra kilden til varmeinnretningene, oppstår tilstrekkelig store varmetap, derfor må det tas visse tiltak for å opprettholde temperaturen.

Faktisk er det bare to måter ut av denne situasjonen.

Slik er varmeisoleringen av varmeledningene ordnet.
 • Installasjon av utstyr med høyere effektivitet gjør det mulig å forbedre systemets funksjon.
 • Ytterligere termisk isolasjon av rørledninger kan redusere varmetapet betydelig.

Om de viktigste ulempene

 1. Ethvert sentralisert system fungerer i henhold til en bestemt tidsplan, og derfor er det nødvendig å tilpasse seg til driften. I tillegg er det ikke mulig å justere temperaturinnstillingen selv.
 2. Kostnaden for kjeleutstyr og rørledninger er ganske høy, noe som betyr at ved dårlig arbeid kan du bruke store mengder penger.
 3. Arbeidet med sentral oppvarming er svært arbeidskrevende, så i nødstilfeller vil det ikke ta så lite tid å gjenopprette systemet helt eller delvis.
 4. Periodiske trykkfall i et sentralisert nettverk kan til en viss grad redusere effektiviteten til oppvarming.

Som en konklusjon

Ovennevnte ble gitt instruksjon om innretning av varmesystemer i flerfasede bygninger, slik at eierne av leiligheten kunne sette pris på omfanget av det sentraliserte nettverket og dets effektivitet. Om nødvendig kan det alltid opprettes en selvstendig gren som opprettholder ønsket temperatur i stuen. Ytterligere informasjon om dette emnet kan bli funnet ved å vise en spesiell video.

Add a comment